تو به آینه ها پیوستی ... من به زمستان

 

در این جهان همه چیزی در هم شکسته 

به جز خاموشی هیچ باقی نمانده ست ،

بگذارید در این کشتزار گریه کنم ... 

 

+  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴| 19:31 | الف.ر  |  |

برای من تو یک میلیون سال است که رفته ای .  از آن روزی که حتی نبودی . از آن روزی که حتی نبودم . برای من که خودم  را در بند دنیا نکردم هیچ وقت ، تو نمی توانستی که باشی ، نمی توانستی که بمانی .. حالا هی از روی سر خوابهایم گذر میکنی که چه ؟ حالا هی روی پتوی رویاهایم رژه میروی که چه ؟ که باز یادم بیاوری که تو اهل دنیا بودی و من نبودم ؟ که من تو را برای جایی در آسمان در نظر داشتم و تو هی محکم سیلی ام بزنی که ازخواب بیدار شو مرد ، این جا جهان خاک است و باد .. این جا جهان حقیقت تلخ دوری هاست .. بجنگ ، برخیز ، مشت شو ، فریاد شو و بمیر .. 

من اما مشت نشدم ، من اما بلند نشدم ، فریاد نشدم .. به جای آن رفتم زیر سایه ی نارونی و گریه کردم و فقط مردم . خودم را کشتم . خودم را از تو ، از این دنیای پست کشتم و تا به خودم امدم دیدم دارم توی رستوران فلان توی خیابان آپادانا مرغ سوخاری تند میخورم و تو سوار یک هواپیمای بزرگ پرواز میکردی به سمت آرزوهایت .. به سوی جهان خاکی ات ، به سوی آینده ات ، به سوی نور ... یادم می آید آن روز حتی خورشید سرزمین من هم طلایی نبود .. به نشانه ی این که من از این خاک ، از این آینده ، از این سرزمین نیستم .. 

بعد خودم را هل دادم در بی خودی .. توی نقابی که بصورتم قفل کرده بودم  و کلیدش را در دریا انداختم . همان دریایی که قلبم را به آنجا انداخته بودم .. همان روزی که تو و آرزوهای کوچک دنیایی ات را فهمیده بودم ، خیانت آشکارت به گلدانی که در دلت داشتی ... بعد همه چیز را جایگزین تو کردم .. خودم را غرق "خودم نبودن" کردم...اما خب من اهل اینجا نیستم .. من اهل جهان نبودم .. من اهل آن تکه ابری هستم که بالهای بزرگ هواپیمای تو آن را پاره کرد .. باید می مردم ... باید خیلی قبل تر از آن که تو را ببینم ، خیلی قبل تر از آن که بدنیا بیایم حتی می مردم .. من نیاموخته بودم مشت را ، فریاد را ... قرار من این گونه نبود که بشوم زخم کسی .. من قرار بود بیایم خواب نیلوفرها را پر موسیقی کنم .. اما شدم ناقوس مرگ .. شدم موسیقی هموار درد ... 

من اهل جهان نبودم .. من اهل آن تکه ابری هستم که .... 

 

+  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴| 2:47 | الف.ر  |  |

بالخره به خانه ام بر گشتم . بعد نمیدانم چند هفته . برای من که تعطیلات و غیر تعطیلات نداردالبته. نمیدانم چرا خودم را با بقیه ی آدمها در این چیزها همرنگ میکنم  . شروع سال هیچ چیز جدیدی نداشت .  ساعت چند صبح شروع شد . من تو خانه ی پدری بودم . با مادر و بوی تکراری عید ..  ۴ صبح هم خوابم برد .. خواب الف را دیدم در اولین شب سال  . البته هیچ تعبیر هندی نمیخواهم از این موضوع بکنم . خواب دیدم موهایش را  کوتاه کرده .

.. فردا باغچه پدر را بیل زدم و کلی گل کاشتم .. گیاهان را دوست دارم هر چیزی که قدرت ظلم نداشته باشد را دوست دارم  .. بقیه ی تعطیلات را هم با الکل و علف و خنده های الکی پر کردم .. پلی استیشن هم بازی کردم ، ۱۰۰ دست .. اما حتی یکبار هم برنده نشدم .. دو روز هم رفتم به کلاسهای رایگان باغبانی که در یکی از پارک های مشهد برگزار میشد . خیلی خوب بود . سفر هم رفتم .. یک روستای کوچک که بوی گند میداد و شبها هم خیلی سرد بود .. جزیره ی کیش که شلوغ بود و مسخره .. کمی عکاسی هم کردم .... کتاب نخواندم .. موسیقی هم گوش ندادم ... با دوست احمقم ساعتها نشستم و حرفهای مزخرف زدم  .. از خودمون و حرفهامون فیلم میگرفتیم و فردا دوباره نگاه میکردیم ... مستی و نشعگی دو خط موازی با سادگی اند .. یک جایی تو یکی از همین فیلمها دوست احمق می پرسد :  چند وقت  شده ؟؟ من بدون اینکه فک کنم می گویم سه سال .. بعد خودش را کش می آورد می گوید : الاغ اونو نمیگم که ، اینو میگم ... من هم که نفهمیدم کدام را می گوید ، الکی میخندم و میخندم و میخندم ... مستی که پریده میفهمم ... 

 حالا روی تختم دراز کشیده ام ، به هیچ چیزی فکر نمی کنم .. میخواهم تصویر خودم را روی سقف اتاقم پیدا کنم ..احساس می کنم آدمیزاد از مسوولیت آدم بودنش نباید که فرار کند .. عذاب میکشم ... 

+  چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴| 2:30 | الف.ر  |  |

 

توی آب زندگی میکنم ..تنها . نمیدانم از کجا آمده ام .. فقط هستم . داخل آب . همه جا تاریک است . اوایل حتی صدا هم نبود . سکوت و تاریکی و آب .. اما تازگیها صدا میشنوم .. صدای باد ، پرندگان ، گاهی هم موسیقی .. صداها را دوست دارم .. جهان تکنفره ام را هم .. جهان کوچکم را .. اما قرار است بمیرم . قرار است یک عده بیایند مرا از اینجا ببرند .. نمیدانم به کجا ، اما خب میترسم . . دوست ندارم مرا ببرند.. اما صداها گفته اند که می آیند و مرا از این جا می برند .. دوست ندارم از اینجا بروم .. صداها بهم گفته اند بیرون از اینجا جنگ است ، همدیگر را سر می برند ، فرریاد میزنند ، پرنده ها را می کشند و خواب نیلوفرها را به گند میکشند ..

میگویند بیرون از اینجا آدم هست .. من هم قرار است به زودی بیایند دنبالم و آدم شوم .. من هم قرار  است سر ببرم ، قرار است ناله کنم و دیوانه شوم .. 

این جا را دوست دارم .. دوست دارم همین جا بمانم .. یا برگردم به همان جایی که آمدم .. اما دیر شده .. صداها هی تکرار میکنند که باید برویم بیاوریمش ..قرار است به دنیا بیایم .. قرار است دست و پایم را روی زمین بکشند .. قرار است گریه کنم .... قرار است روحم را در این آبها دفن کنم و خودم را ببرم بیرون .. میخواهند مرا کتک بزنند .. میخواهند سرم را ببرند .. میخواهند درد بهم تزریق کنند .. 

دیر شده .. دارند می آیند .. قرار است به زودی برای همیشه گریه کنم ..

یادداشتک ۱ ) پانزده اسفند 

یادداشتک ۲ ) این آدم بالا خودمم .. عریان ، طوفان زده ...

 

+  دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳| 3:31 | الف.ر  |  |

 

خب فکر کنم دیگه واقعن بشود گفت که من وبلاگ نویس خوبی نیستم . برای اینکه خواننده هایم را خسته می کنم ، جمله هایم تکراری ست ، و برای گفتن یک حرف ساده آنقدر به کلمه های مادر مرده پیچ و خم می دهم که کمرشان می شکند . در ضمن نوشته هایم هم تاریخ مصرف دارند و هیچ دردی را از دنیا دوا نمی کنند و البته چیزی هم به دنیا اضافه نمی کنند .

با این همه به قول کافکا می نویسم تا یادم بماند که هنوز زنده ام ... البته من با کافکا خیلی فرق دارم . او چیزهایی می دانست که من نمی دانم و با احتساب زمانی که او در آن می زیسته و البته نادانی من به چیزهایی که او می دانسته ، من قرن ها با او فرق دارم ... حالا کافکا و پیکاسو و باخ جای خود ، من با هر کدام از همین آدمهای بی اسم دور و برم هم فرق دارم . از همین کسانی که قابل پیش بینی زندگی می کنند و خط سیر عمرشان مثل بقیه است .. یکی مثل پدرم ، دوستانم ، همکلاسی های دانشگاه ، همکلاسی های آن یکی دانشگاه ، تو ، او ،  یکی مثل همه ی آدمها ...

حرف از نوشتن بود و این که حالا من می نویسم تا یادم بماند زنده ام .. به قول کافکا و اینا ...

به همین نوشتن که فکر می کنم می بینم این همه آدم در طول تاریخ خود را به در و دیوار زدند تا به من ِانسان این همه چیز بیاموزند . عشق ، زندگی ، زمان ، جاودانگی ، تراژدی و هزار کوفت و زهر مار دیگر تا من ِ انسان ، انسان شوم ، آن وقت من در ساده ترین مسایل زندگی مثل الاغ در گل گیر افتاده ام .. در خریدن دو تُن پلی اتیلن 020 پتروشیمی مارون ، یا به دام انداختن فروشگاههای زنجیره ای فلان برای خرید نرم افزار های یکپارچه ، حالا این بماند ، در انتخاب احمقانه میان نوشیدن  قهوه فرانسه با شیر یا بدون شیر در هر صبح ، آن هم برای کسی که اصلا قهوه نمی خورد ...

زندگی هیچ چیزی به غیر از جهان سطحی نیست .جز روزمره گی های آدمها .. آن چه در خیال و اندیشه است شاید ما را بسازد ، اما جهان را تکان نخواهد داد .. طبیعت ترسناک است و ما نمی توانیم پشت آرزوها و خواستهایمان پنهان بمانیم .. شاید اصلا ما جماعتی هستیم که بودمان در نداشته ها و نرسیده هایمان باشد .. در تمناهایی که در تنهایی کردیم ، در چیزهایی که نشدیم و در رویاهایی که در خواب هایمان دفن شد ... .

یادداشتک 1 ) تهران باران ببارد ، تو پشت شیشه باشی با دامن چارخانه ات  ، من در تب بسوزم ...

یادداشتک 2 )  عنوان | علیرضا روشن

 

 

+  چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳| 3:38 | الف.ر  |  |

من آدم های خود خواه را دوست دارم . آدمهایی که برای خواسته های خود احترام قایلند . آنهایی که میدانند از زندگی چه میخواهند ..از جهان چه سهمی دارند .. دروغ چرا حتی از آنهایی که همه چیز را وسیله میکنند برای رسیدن به امکانات و چیزهایی که می خواهند ، حس هایی که دوست دارند تجربه کنند ، مزه هایی که دوست دارند بچشند .. نزد من این آدمها برای خود احترام قایلند ، برای آرزوهاشان ، خواسته هاشان ... این آدمها در نظر من تقدیر می شوند چرا که شجاع و جسور و جاه طلب هستند .. حتی آنهایی که بی رحم اند و ضعیف ها را له می کنند برای اینکه دمی ، لحظه ای به چیزی برسند که می خواهند .. شجاع دلانی که فقط برای خود می جنگند ...

راستش را بگویم من اما هیچ وقت آدم خود خواهی نبودم .. ژستش را زیاد گرفتم اما در اصل نبودم .. یک حس گند بدهکاری به آدمها  در من همیشه بوده که باعث می شده همیشه چیزهایی که خودم می خواستم در اولویت های بعدی و بعدی باشند ... چرا ؟ واضح است .. چون من ضعیفم .. در برابر خودم و اون موجود احمقی که در درونم نشسته و حماقت و ضعفش را پشت حقه هایی مثل وجدان و اخلاق و انسانیت پنهان کرده است .. 

به زندگی که نگاه میکنم و به آدمها ، میبینم که همیشه شادی من شادی سگ بوده ، درد من درد سگ بوده ، عذاب من عذاب سگ بوده ... هیچ وقت مهم نبوده .. همیشه رو به روی من یک آدمی بوده که دهانش تا بنا گوش باز بوده و با فرکانس بالای ۲۰ هزار کیلو هرتز فریاد میکشیده که : من دارم دق می کنم ، من دارم میمیرم ، من گناه دارم ، من عذاب می کشم ، من به گا اااااااااا رفتم ، من ..... من .... من .... من .... 

الان که اینها را مینویسم صورتم گرم شد ... یادم آمد که هیچ وقت کسی در دنیا گفته باشد تو ... تو ... تو ...

بعد یادم آمد خیلی وقت است برای خود حتی گریه هم نکردم .. آخرین بار تو اوج افسردگی رفتن الف بود که تصویرش را در آغوش مرد فرنگی اش دیدم ... و حتی در آن لحظه همان موجود احمق و ضعیف وجودم بهم می گفت : هی ، تنهایی ، غربت ، درس زیاد ، بی پولی ، غصه ، بهش حق بده و قوی باش ... و من بعد از آن روز تا امشب برای خودم حتی گریه هم دیگر نکردم .. 

آری ...من خود خواه نبودم .. هیچ وقت .. هیچ وقت نشد که خودخواه باشم ... همیشه یک چیزی بود که بیشتر از خواسته ی من اهمیت داشت ... و میشد یک تابلوی گهی کنار خواسته های من .. مثلا خواسته ی پدرم ، انسانیت ، وضعیت روحی فلانی ، غصه و اندوه فلانی ، چ میدونم و هزار جور دلیل تخمی دیگر ... که من باید آنها را هم در کنار خواسته ی خودم در نظر میگرفتم ...

توی این دنیا هیچ آدمی خطرناک تر از من برای زندگی آدمهای اطرافم نبوده .. آدمی که مرتکب گناه بوده همیشه .. گناهی بزرگ ، گناهی خیلی بزرگ ، گناهی که بخشودنی نبوده است هیچ وقت ، فقط من نمیدانم نام این گناه چ بود .. آمدنم به این دنیا ؟؟؟  نمی دانم ... 

دلم میخواست میتوانستم ماهی شوم ، بروم کف اقیانوس ... دور شوم از این هوای بی شرم نا مروت .. دور شوم از این دنیای بی رویا و بی لبخند و همنشین ستاره های دریایی می شدم و خواب عروسهای دریایی را میدیدم ... تف به روت دنیا ... تف به روت دنیا 

یادداشتک ۱ ) مرا به خانه ام ببر .. 

یادداشتک ۲ ) 

+  یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳| 0:33 | الف.ر  |  |

1)

برای من زندگی همیشه مثل یک جاده بود. از اون جاده ها که توی فیلمها نشان می دهند با درختهای سبز اطراف، خلوت ، وسط روز .  و من هم دارم رانندگی می کنم .تو  یکی از اون ماشینها که سقف ندارد.  باد توی موها و صورتم می خورد و صدای آواز بلندم هم به گوش کسی نمی رسد ..  

اما خب واقعیت این نیست . زندگی یک جنگ نا برابر است . یک جنگی که حتی اگر بخواهی از آن بعنوان بازنده هم بیرون بیایی باید تا ته بایستی و آنقدر زیر رگبارها و خمپاره ها ی دشمن بمانی تا بسوزی و در حالیکه آخرین سربازهایت تکه تکه می شوند بنشینی و نگاه کنی ... به مرگ ، به زوال ، به نیستی  ...

2)

انگار سالهای زیادی گذشته است .از همه چیز . از کودکی ، رویاها ، خانواده ، از عشق . چیزهای زیادی در سرم جایشان خالی شده . در روحم . در قلبم ... یادم نمی آید آخرین بار که او را دیدم لباسش چه رنگی بود ، یادم نمی آید آخرین آرزویم چه بود ، آخرین حرف عاشقانه ام کجا بود .. یادم نمی آید آخرین بار خودم را کجا جا گذاشتم .. زندگی می گذرد ... می رود .. من هم سوار آخرین قطار شدم و رفتم ...فقط همین را می دانم ...

3)

سادگی دست نیافتنی ست ..

 

یادداشتک 1 ) عنوان | احمد شاملو

یادداشتک 2 )  اینستاگرامم ... 

+  جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳| 23:42 | الف.ر  |  |

 

مثلا الان که من در تاریکی شب با تبلتم دارم این پست را مینویسم ، کنارم دراز کشیده بودی ،از پشت در آغوشت میکشیدم ، غلت کوچکی میزدی و توی تاریکی زیر پتو دنبال دستهایم میگشتی ...

مثلا وقتی که بعد از ظهر از سر کار بر میگشتی ، نامه ام را پشت درب خانه میدیدی ، که نوشته ام برایت آب میوه گرفته ام توی یخچال گذاشته ام ، کیک پختم توی فر ... برای من هم نگه دار ، و تو فقط یک تکه ی کوچک نگه میداری ، و من غصه می خورم و تو می خندی و با همان چشمان شوخت می گویی : نگفته بودی چقدر نگه دارم ... 

مثلا وقتی من مشغول آماده کردن پروپوزال شرکت فلان هستم ، روی مبل خوابت می برد ، کتابت توی دستان کوچکت ... تو را که به اتاقت دعوت میکنم ، همان انحنای شگفت انگیز اخم ابروانت ظاهر می شود ، که تو هم بیا ... که تو هم بمان ، که تو هم نرو... 

مثلا توی همین تاریکی شب ، توی همین آغوش تنهایی من ، زیر پتویی مشترک ، خواب مرا میبینی ...

یادداشتک ۱: دیگر عاشق نیستم اما هنوز خیالبافی های هندی دارم 

 

+  چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳| 0:26 | الف.ر  |  |

من آدم خوبی نیستم . از این تعارف های تخمی هم نمی کنم . من آدم خوبی نیستم . این را از قضاوت های آدم هایی که در زندگی من بودند فهمیدم . از آدمهای کوچک و بزرگ زندگی . از آنهایی  که در زندگی من رفت و آمد کردند . آنهایی که یک سرک کوچک کشیدند ، و آنهایی که برای مدتی ماندند .. چه می شود کرد دیگر ، بعضی ها خوب نیستند .یک جایی هست برای من که خوب و بد یکسان می شوند . من در آن نقطه ایستادم و از آن جایی که خوب نبودن به من نزدیکتر بود آن را انتخاب کردم .

مثلا اینکه من دوست داشتن را بلد نیستم . یک زمانی فکر می کردم خیلی بلدم . مثلا برای الف . یا برای برادرم امین ، یا یک جاهایی برای ف . اما همه ی اینها آنقدر کتکم زدند که هنوز جای کبودی هایشان بر روحم درد می کند . همه شان هم کلی دلیل داشتند . و آنقدر آن دلایل را گفتند که من هم دستانم را بردم بالا و گفتم تسلیم .  برای همین از یک نقطه ای دیگر کسی را دوست نداشتم . یعنی  فکر کردم که احتمالن دوست داشتن را  بلد نیستم .چون دوست داشتن که چیز بدی نیست .  و آدمها را فقط در ذهنم دوست داشتم . مثل پدر ، مثل جسی ، جیسون ، و این دامپزشکی که توی قیطریه مطب دارد و آدم بسیار نجیبی ست و من بدون هیج دلیلی برای دیدنش می روم و با هم سیگار می کشیم و در مورد جمع آوری گربه های زخمی خیابان حرف می زنیم .. اووووووو ه چقدر شنیدم که آدم بی لیاقتی هستی ، آدم عوضی ای هستی ، حتما یک چیزیت هست که همیشه به بن بست می خوری با آدمها و من هم به واسطه ی تاثیر قرص های چند صد میلی گرمی بی خیال می شوم و یک خنده تلخ مسخره در جوابشان می دهم ...

من ایثار را هم اصلا بلد نیستم .. اولین و آخرین باری که این حس را تجربه کردم به دنیای خودم و خیلی از آدمها گه زدم .. خنده دار است نه ؟ آری خنده دار است . می توانید به کار قهرمانانه ی من بخندید ..

  آدم ها همیشه از من گله می کنند . همیشه از من شاکی اند که چرا برای من اهمیتی ندارند . که چرا مثلا خبری از آنها نمی گیرم ، یا از هیچ طریقی نمی توانند با من ارتباط داشته باشند . چرا تاریخ تولدهاشان یادم می رود ، چرا جواب اس ام اس هاشان را نمی دهم ، چرا فلان کار را براشان انجام ندادم ، چرا جمله ی همیشگی ام این است که : آخ ، یادم رفت . ببخشید !! و این در حالی ست که من به زعم خودم به همه آدمها فکر می کنم ، اما نتیجه اش می شود گله و عصبانیت بقیه و شرمساری من ..

برای خودم مسخره است اما من در نظر آدمها به شدت بی احساس هستم . به خصوص در ارتباط با زنها . اگر سالی یک بار از کسی بشنوم که ،دلم برایت تنگ شده ، یا دوستت دارم ، نمی دانم که چه باید بگویم!! انگار ظرفیتهای من برای گفتن و شنیدن این حرف ها  ته کشیده شده  است . بین خودمان باشد من حتی از این جمله ها می ترسم . می ترسم مبادا باز کسی را دوست داشته باشم . برای همین خودم را جمع و جور می کنم و با یک لبخند مسخره ی مثلا مهربان می گویم : آخی ... مرسی .. من هم !! و می شنوم که طرف تو خودش می گوید : مرده شورتو ببرن ..

بگذریم ، یادم رفت که دقیقا چه می خواستم بگویم ، قطعا نمی خواستم فقط بگویم که آدم خیلی گهی هستم .. اما خب مثل اینکه فقط همین را گفتم .. شاید این را هم بتوانم بگویم که آدم ها هیچ وقت فقط آنی نیستند که جهان از آنها متصور است .. آدم ها خودشان هر کدام جهانی هستند که در تصور خودشان است .. جهانی که جایی است برای اینکه آرزوها و خاطره ها و دردها و عشق ها را در آن دفن کنند ...

یادداشتک 1 ) کاش بیشتر می دانستیم ...

موسیقی وبلاگ : Katia Guerreiro

عکس نوشت : بیهوده مکن شکوه ز بیچارگیت .. 

 

+  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳| 17:1 | الف.ر  |  |

من از سکوت آدمها می ترسم ..خیلی ..اما خودم همیشه در سکوت بودم . حتی زمانهایی که داشتم حرف می زدم ، فریاد می زدم و  یا می نوشتم ، قسمت بزرگی از من در سکوت بود . انگار توی سکوتم حرفهای خودم را می شنیدم و از آنجا که به مکالمه ام با خودم همیشه احترام می گذاشتم سعی می کردم تا کاری کنم حرفهایم را بهتر بشنوم .. پس سکوت می کردم .

من n تا کپی از خودم دارم . و این روزها این کپی ها زیادتر هم شده اند . با یک کپی از خودم کسب و کار می کنم . مذاکره های فروش . برای اینکه پلی پروپیلن را شرایطی بخرم ، نقدی بفروشم . با یک کپی از خودم قرصهایم را می خورم ، در جمع دوستان اندک خودم قرار می گیرم و شوخی های سخیف می کنم . جوک های بی مزه تعریف می کنم ، ادا و اطوارهای مسخره در می آورم . با یک کپی از خودم می روم نمایشنامه ی فلان را کارگردانی می کنم و موسیقی تنظیم می کنم . جدی و با انضباط و دوست داشتنی می شوم . با یک کپی دیگر از خودم دیافراگم را تنظیم می کنم ، سرعت شاتر را بالا و پایین می کنم ، عمق میدان را اندازه گیزی می کنم و یک دکمه را فشار می دهم و یا کلمه ها را کنار هم می چینم ... و البته با یک کپی پر رنگ دیگر از خودم آشپزی می کنم ، با جسی بازی می کنم ، با گلدانهای آپارتمانم حرف می زنم ، پشت شیشه ی باران خورده می روم و به صدای جاش گروبان گوش می دهم ...و البته یک دنیا دیگر از کپی های دیگر که خودم هم حتی نمی شناسمشان ...

گاهی یک سوال ترسناک از خودم می پرسم ..اینکه "اصل" این همه کپی کجاست ؟ هر وقت این سوال را از خودم می پرسم جهان ساکت می شود و تمام کپی هایم بی حرکت می شوند . رو به رویم جمع می شوند ، ابروانشان در هم می رود ، لبهایشان آویزان می شوند و با صدای بلند می گریند . انگار برایشان یادآوری می شود که مادرشان مرده است ، یا رفته سفر یا پرواز کرده به آسمانها .. من و همه ی کپی هایم می دانیم که اصل مان چه بلایی سرش آمده است .. می دانیم که اصل من همان بود که روبه روی عشق می نشست ، به چشمانش نگاه می کرد و در حرارت خورشید نگاهش ذوب می شد ... با همه ی خوبی ها ، بدی ها ، ضعف ها و شکستها ..  اصل من همان بود که در یک قسمت نامرئی از زمان به قتل رسید ... در یک جزئی از دنیایی دیگر ...

یادداشتک 1 )  زندگی ام شده مخلوطی از زندگی سگی و دیوانگی...

یادداشتک 2 ) من در زندگی همیشه بیمار بوده ام ، از دیگران چیزی نمی فهمم و با تمام اینها بدی شان را هم نمی خواهم ، اما دیگران از من متنفرند ، مثل اینکه تهدید بزرگی برای همه باشم .. / میرا / کریستوفر فرانک / لیلی گلستان / ص 67

 

موسیقی وبلاگ : Cinema Paradiso-Josh Groban

 

 

+  یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳| 15:39 | الف.ر  |  |